fbpx

Seko mums:

Lietošanas Noteikumi

I. Lietošanas noteikumi

Noteikumos lietotās definīcijas:
Interneta veikals – Interneta vietne kartiņubode.lv, kurā iespējams iegādāties Preces;
Noteikumi – šie Interneta veikala lietošanas noteikumi;
Pircējs –  pilngadīga fiziskā persona, kas vēlas iegādāties vai ir iegādājusies Preci(-es);
Preces – jebkuras preces, kas Interneta veikalā tiek piedāvātās un ko Pircējs var pasūtīt un iegādāties;
Pārdevējs – pašnodarbināta persona Andīna Veinberga (turpmāk tekstā – Pārdevējs), reģistrācijas nr. 04029111678

1.1 Noteikumi regulē tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju saistībā ar Precēm un to piegādi.
1.2 Pircēja reģistrēšanās Interneta veikalā un/vai pirkumu izdarīšana apliecina Pircēja piekrišanu Noteikumiem.
1.3 Pircējam ir aizliegts izpaust trešajām personām Pircēja Interneta veikala piekļuves datus. Pircējs ir informēts un piekrīt, ka visas darbības, kas veiktas Interneta veikalā, izmantojot Pircēja piekļuves datus, ir saistošas Pircējam un tiks uzskatītas par Pircēja veiktām.
1.4 Pircējam ir pienākums norādīt un ievadīt patiesus un pilnīgus savus datus, kontaktinformāciju un maksāšanas līdzekļus.

2.1 Pircējam ir tiesības izvēlēties un iegādāties preces interneta veikalā kartinubode.lv gan kā reģistrētam, gan kā nereģistrētam klientam;

2.2 Pircējam ir tiesības izvēlēties jebkuru no piedāvātiem piegādes veidiem;

2.3 Pircējam, reģistrējoties kā kartinubode.lv klientam, ir pienākums aizpildīt visus norādītos laukus;

2.4 Pircējam ir pienākums, aizpildot reģistrācijas veidlapu, kā arī veidlapu, kas aizpildāma veicot pasūtījumu, sniegt par sevi patiesas ziņas;

2.5 Pircējs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no līgumslēdzēju pusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā;

2.6 Pircējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas precizitāti. Pārdevējs neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad Pircēja pasūtītā prece netiek piegādāta pircējam, neprecīzi norādītas informācijas dēļ.

2.7 Aizliegumi: Pircējiem un jebkuriem citiem interneta veikala kartinubode.lv apmeklētājiem ir stingri aizliegts:

 • kopēt, uzglabāt, arhivēt un pilnīgi vai daļēji publicēt kartinubode.lv publicētās fotogrāfijas, kā arī pārpublicēt jebkuru informāciju bez atsauces uz kartinubode.lv.;
 • lietot jebkādus automatizētus līdzekļus, lai piekļūtu veikala kartinubode.lv servera informācijai,
 • vākt, kopēt un citādi iegūt datus par citiem Pircējiem;
 • veikt aplinkus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi kartinubode.lv;
 • apzināti veidot nesamērīgu slodzi kartinubode.lv IT infrastruktūrai vai traucēt sekmīgai kartinubode.lv darbībai;
 • ievietot informāciju, kas satur vīrusus vai citas tehnoloģijas, kas kaitē kartinubode.lv interesēm un īpašumam, un tā lietotājiem. Par minēto aizliegumu pārkāpumu Pārdevējs ziņos attiecīgajām iestādēm, kā arī patur tiesības liegt turpmāku piekļuvi interneta veikalam kartinubode.lv personai, uz kuru gulstas aizdomas par aizliegumu pārkāpumu.

2.8. Pircējam pie preces iegādes ir iespēja izmantot kupona kodu, ja Pārdevējs tādu ir piešķīris. Šis kods ir jāievada laukā “Kupona kods” pirkuma noformēšanas laikā. Kupona kods pircējam dod tiesības saņemt atlaidi tādā apmērā, kā to noteicis Pārdevējs konkrētajam kuponam.

II. Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp pašnodarbinātu personu Andīna Veinberga (turpmāk tekstā – Pārdevējs), reģistrācijas nr. 04029111678 – un pircēju, kas veic pirkumu kartinubode.lv interneta veikalā.

Līgumā lietotu jēdzienu skaidrojums:

Pircējs: Pircējs šī Līguma izpratnē ir persona, kas veic pirkumu kartinubode.lv interneta veikalā.

Distances līgums: Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek automātiski noslēgts, līdz ko Pircējs ir izdarījis pasūtījumu. Veicot pasūtījumu kartinubode.lv interneta veikalā, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar šo „Distances līgumu” (turpmāk tekstā – Līgums) un pilnībā piekrītat šī Līguma nosacījumiem.

Veicot pasūtījumu interneta veikalā kartinubode.lv, Pircējs uz norādīto e-pasta adresi saņem automātiski ģenerētu pasūtījuma apstiprinājumu. Gadījumā, ja Pircējs nav saņēmis interneta veikala kartinubode.lv pasūtījuma apstiprinājumu uz norādīto e-pasta adresi, lūdzam sazināties ar mums, rakstot: info@kartinubode.lv vai zvanot +371 20148118, lai pārliecinātos vai pasūtījums ir reģistrēts.

Preču cenas ir norādītas euro, ar PVN. Piegādes cena nav iekļauta preces cenā. Piegādes cenas un kārtība norādītas sadaļā “Piegāde un apmaksa”. Pircējam pie preces iegādes ir iespēja izmantot kupona kodu, ja Pārdevējs tādu ir piešķīris. Šis kods ir jāievada laukā “Kupona kods” pirkuma noformēšanas laikā. Kupona kods pircējam dod tiesības saņemt atlaidi tādā apmērā, kā to noteicis Pārdevējs konkrētajam kuponam.

Pircējs par preci var norēķināties:

 • Ar bankas pārskaitījumu
 • Ar internetbankas starpniecību, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju Paysera – UAB „Paysera LT“, uzņēmuma nr. LT100001261114, Juridiskā adrese Mėnulio g. 7, Vilnius, LT-04326, Lietuva, kurš nodrošina tiešsaistes maksājumu pieņemšanu un apstrādi.

Pasūtījuma izpildes termiņi un kārtība ir atkarīgi no pasūtījuma apjoma, apmaksas un piegādes veida.

5.1 Pircējam ir tiesības atteikties un atgriezt piegādātās preces:

5.2 Pircējam ir tiesības atgriezt iegādātās preces 14 dienu laikā no preču saņemšanas brīža, nosūtot vai personīgi nogādājot tās uz Pārdevēja faktisko adresi: Inženieru iela 85-127, Ventspils, LV-3601;

5.3 Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā;

5.4 Pircēja pretenzijas uzskatāmas par nepamatotām attiecībā uz preces defektiem, kas radušies Pircēja nevērīgas attieksmes rezultātā (piem., mehāniski bojājumi);

5.5 Atgriežot preci, Pircējs sedz visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus;

5.6 Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības preces brāķa vai neatbilstošas preces gadījumā, visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus sedz Pārdevējs;

5.7 Pircējam ir tiesības saņemt par preci samaksāto naudu, ja Pircējs ir izpildījis sekojošus preču atgriešanas noteikumus:

 • ir aizpildīta un nosūtīta Preču atteikuma veidlapa;
 • 7 dienu laikā no atteikuma iesniegšanas nelietota prece oriģinālajā iepakojumā un ar visiem oriģinālajiem marķējumiem ir nosūtīta vai personīgi atgādāta uz Pārdevēja faktisko adresi: Inženieru iela 85-127, Ventspils, LV-3601;
 • brāķa vai neatbilstošas preces gadījumā sūtot preci pa pastu jāpievieno čeks par atpakaļ sūtīšanas izdevumiem.

5.8 Ja Pircējs ir ievērojis visus ar preču atgriešanu saistītos noteikumus, tad 5 darba dienu laikā pēc atgrieztā sūtījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no Pircēja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, Pārdevējs atmaksā Pircēja bankas kontā preces vērtību, neatmaksājot piegādes izmaksas.

5.9 Tiesības atteikties no pasūtījuma:

5.9.1 Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma, ja Pārdevējs nav izpildījis norādītos vai nevar izpildīt vēlamos preces piegādes termiņus;

5.9.2 Gadījumā, ja Pircējs no pasūtījuma atsakās preces piegādes laikā, Pircēja pienākums ir segt piegādes izmaksas.

Pircēja pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Distances līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz preču pasūtīšanas, apmaksas, piegādes un atgriešanas kārtību un uzņemties atbildību par noteikumu neievērošanu.

7.1. Brāķa gadījumā, Pārdevēja pienākums ir atmaksāt Pircējam viņa samaksāto preces vērtību, kā arī preces atgriešanas izdevumus;

7.2. Ja Pārdevējs nav izpildījis norādītos preces piegādes termiņus, Pārdevējs dod Pircējam tiesības atteikties no pasūtījuma;

7.3. Pārdevējs apņemas nodrošināt augstu Personas datu aizsardzības līmeni, kā arī bez pircēja piekrišanas neizpaust viņa sniegto informāciju trešajām personām;

7.4. Pārdevējs rūpējas, lai visa informācija par precēm, to pieejamību, cenām un piegādi būtu korekta un pareiza.

7.5. Interneta veikala kartinubode.lv preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāja sniegtās specifikācijas, un var mainīties atkarībā no preces ražotāja noteiktām izmaiņām, modifikācijas vai komplektācijas maiņas.

7.6. Interneta veikalā kartinubode.lv apskatāmajām precēm un cenām ir informatīvs raksturs. Cenas un preču piedāvājums var tikt mainīti bez brīdinājuma.

7.7. Preces izskats var atšķirties no katalogā redzamā.

7.8. Pārdevējs patur tiesības neapstrādāt pasūtījumus gadījumos, kad radušās aizdomas, ka Pircējs nav Pircējs šī līguma izpratnē un iegādājas preces komerciāliem mērķiem.

7.9 Pārdevējam ir tiesības mainīt un papildināt šos noteikumus un līgumu. Izmaiņas stājās spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē kartinubode.lv, un tās attiecas uz preču pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijas.

/\

Meklēt kartinubode.lv

Pieslēgties

Izveidot kontu

Jūsu personas dati tiks izmantoti, lai atbalstītu jūsu pieredzi visā šajā vietnē, pārvaldītu piekļuvi jūsu kontam un citiem mērķiem, kas aprakstīti mūsu vietnē Privātuma politika.

Paroles atjaunošana

Aizmirsāt paroli? Lūdzu, ievadiet savu lietotājvārdu vai e-pasta adresi. Jūs saņemsiet saiti, lai izveidotu jaunu paroli pa e-pastu.

Iepirkumu grozs (0)