fbpx

Seko mums:

Privātuma Politika

Informējam jūs par mūsu privātuma politiku, kuras mērķis ir sniegt jums (tālāk tekstā “klients “, “datu subjekts”) informāciju par jūsu personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatojumu, aizsardzību un uzglabāšanas ilgumu.

Jūsu personas datus apstrādā pašnodarbināta persona Andīna Veinberga (turpmāk tekstā – Pārdevējs), reģistrācijas nr. 04029111678,  e-pasta adrese – info@kartinubode.lv.

Privātuma politika attiecas uz fiziskajām personām (bijušajiem, esošajiem, topošajiem klientiem).

Pārdevējs ievēro klientu personas datu aizsardzību, kā arī viņu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi jebkurā formā un vidē, kurā datu subjekts sniedz personas datus (Pārdevēja internet vietne kartinubode.lv, e-pastā, papīra formātā, klātienē mutvārdos vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Pārdevējs apstrādā personas datus, lai sniegtu pakalpojumus un piegādātu klienta iegādātās preces (klienta identificēšanai, preču piegādei (distances līguma saistību izpildei); klientu apkalpošanai (lojalitātes programmas nodrošināšanai), iebildumu izskatīšanai un apstrādei; norēķinu administrēšanai

Pārdevējs apstrādā klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 1. Interneta vietnē kartinubode.lv – lai izpildītu jūsu pasūtījumu.
  Personas datu kategorijas: vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, rēķina un piegādes adrese.
  Tiesiskais pamats: distances līguma izpilde. Šie personas dati un to apstrāde nepieciešama, lai piegādātu tieši jums jūsu pasūtītās preces, vajadzības gadījumā ar jums sazinātos, kā arī nosūtītu visu informāciju par pasūtījuma apstrādes gaitu (maksājuma saņemšanu, pasūtījuma nodošanu piegādei). Šos personas datus Pārdevējs apstrādā arī, lai izpildītu ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus (piem., likumā “Par grāmatvedību”).
  Personas datu glabāšanas periods: sk. sadaļu “Cik ilgi mēs glabājam personas datus?”
 1. Personiskā konta izveide interneta vietnē kartinubode.lv – lai jūs varētu ērtāk un ātrāk iepirkties.
  Personas datu kategorijas: vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, rēķina un piegādes adrese.
  Tiesiskais pamats: jūsu piekrišana. Šie personas dati un to apstrāde nepieciešama jūsu ērtībai, lai jūs varētu ātrāk veikt pasūtījumu mūsu e-veikalā (sk. 1. punktu).
  Personas datu glabāšanas periods: tik ilgi, kamēr jūs dzēšat savu privāto kontu.
 1. Jaunumu un citu informatīvu vai reklāmas materiālu izsūtīšanaepastā – lai informētu jūs par mūsu aktualitātēm un jaunumiem.
  Personas datu kategorijas: e-pasta adrese.
  Tiesiskais pamats: jūsu piekrišana.
  Personas datu glabāšanas periods: tik ilgi, kamēr vēlaties saņemt mūsu informatīvās e-pasta vēstules. Jums ir iespēja atteikties no informatīvo vēstuļu saņemšanas. 
Mūsu personas datu ievākšanas avots esat tikai jūs, mūsu klienti. Saņemot jūsu maksājumu par intereneta vietnē veikto pasūtījumu, mēs saņemam datus no bankas, ar kuras starpniecību esat veikuši samaksu.
Pārdevējs apstrādā personas datus Eiropas Savienībā. Personas datus apstrādā tikai Pārdevēja darbinieki, lai izpildītu mūsu saistības pret jums, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pārdevējs nenodod personas datus trešajām personām, ja vien tas nav nepieciešams, lai izpildītu distances līgumu (piemēram, preču piegādei ar Latvijas Pasta vai klienta izvēlētā kurjerpakalpojuma sniedzēja starpniecību, bankai norēķinu ietvaros). Mēs sadarbojamies ar uzņēmumiem, kuri saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu ievēro personas datu aizsardzības regulu. Ja klients mūsu e-veikalā izmanto ārējos maksājuma portālus (piemēram, Paypal), viņš pats uzņemas atbildību par personas datu nodošanu šim portālam. Pārdevējs var nodot personas datus tiesībsargājošām, valsts un pašvaldību iestādēm pēc pieprasījuma, kā arī, lai aizstāvētu savas juridiskās prasības, ja tādas radušās.
Pārdevējs aizsargā datus, sadarbojoties ar uzticamiem uzņēmumiem, kuri ievēro personas datu aizsardzību un nodrošina mūsdienām atbilstošus datu drošības pasākumus, kā arī rūpējoties par to, lai personas dati papīra formātā tiktu uzglabāti drošā vietā.
Pārdevējs glabā un apstrādā personas datus – tik ilgi, kamēr ir spēkā starp Pārdevējs un klientu noslēgtais distances līgums par preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, – kamēr Pārdevējs ir tiesisks pienākums datus glabāt (piemēram, grāmatvedībā), – kamēr klients nav atsaucis piekrišanu par personas datu apstrādi. Ja spēkā nav neviens no šeit minētajiem punktiem, personas dati tiek dzēsti.

Klients ir tiesīgs saņemt informāciju attiecībā uz viņa personas datu apstrādi. Klients ir tiesīgs lūgt Pārdevējs papildināt, mainīt, dzēst un labot, ja vien tas nav pretrunā ar Pārdevējs juridiskajiem pienākumiem un normatīvajiem aktiem.

Klients var īstenot savas tiesības nosūtot šādu pieprasījumu uz epasta adresei info@kartinubode.lv.
Pēc klienta pieprasījuma saņemšanas Pārdevējs to izvērtē un izpilda saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī informē klientu, izmantojot viņa kontaktinformāciju (tālruni, e-pasta adresi).
Ja no klienta puses rodas pretenzijas un tās neizdodas abpusēji atrisināt, klients ir tiesīgs vērsties Datu valsts inspekcijā.

Jūs dodat piekrišanu personas datu apstrādei:
-iepērkoties interneta vietnē kartinubode.lv,
-izveidojot savu kontu interneta vietnē kartinubode.lv,
-piesakoties jaunumu saņemšanai epastā.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu rakstot uz info@kartinubode.lv. Saņemot klienta piekrišanas atsaukumu, Pārdevējs turpmāk vairs neizmantos klienta datus, taču atsaukums neattiecas uz datu apstrādi laika periodā, kad piekrišana ir bijusi spēkā, tāpat arī Pārdevējs nepārtrauc datu apstrādi, kas ir jāveic likumā noteiktajā kārtībā.

Pārdevējs sazinās ar Klientu, izmantojot viņa sniegto informāciju (tālruņa numuru vai e-pasta adresi).

Jaunumu nosūtīšanu Pārdevējs veic, ja ir saņemta Klienta piekrišana. Klients var pierakstīties Jaunumiem
-iepērkoties interneta vietnē kartinubode.lv,
-izveidojot savu kontu interneta vietnē kartinubode.lv,
-piesakoties jaunumu saņemšanai epastā.

Pārdevējs tīmekļa vietnēs atrodas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Tām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi. Pārdevējs neuzņemas atbildību par trešo personu tīmekļa vietņu personas datu aizsardzību.
Pārdevējs patur tiesības veikt izmaiņas Privātuma politikā. Lūdzu, sekojiet līdzi izmaiņām šajā sadaļā.

/\

Meklēt kartinubode.lv

Pieslēgties

Izveidot kontu

Jūsu personas dati tiks izmantoti, lai atbalstītu jūsu pieredzi visā šajā vietnē, pārvaldītu piekļuvi jūsu kontam un citiem mērķiem, kas aprakstīti mūsu vietnē Privātuma politika.

Paroles atjaunošana

Aizmirsāt paroli? Lūdzu, ievadiet savu lietotājvārdu vai e-pasta adresi. Jūs saņemsiet saiti, lai izveidotu jaunu paroli pa e-pastu.

Iepirkumu grozs (0)